CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KĘTRZYNIE
Menu

Zobacz

ARCHIWUM

Linki
* * * * *

                                                              *  *  *

Celem naszego działania jest:
- integracja środowiska rzemieślniczego i gospodarczego;
- szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu;
- reprezentowanie rzemiosła i jego interesów w organizacjach, instytucjach, szkołach i samorządach;
- organizacja szkolenia uczniów.


CECH REPREZENTOWANY JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ STARSZEGO CECHU LUB PODSTARSZEGO CECHU ORAZ KIEROWNIKA BIURA CECHU

Informacje kontaktowe:
Telefon : +48 530 968 848
Adres pocztowy: ul. Miejska 7, 11-400 Kętrzyn
Biuro czynne: w środę w godz. 12oo - 16oo, czwartek i piątek w godz. 9oo - 14oo

Poczta elektroniczna: rzemioslo.ketrzyn@wp.pl
Nr konta bankowego: BGŻ konto nr. 33 2030 0045 1110 0000 0343 3990
Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie jest stowarzyszony z Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie

oraz jest w strukturze organizacyjnej
Związku Rzemiosła Polskiego.

 

Copyright©2007-18 Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie. Webmaster: wms
aktualizowano: 06 grudnia 2018 r.Test